Prim. mr. sc. Nenad Nola, voditelj liječničkog tima Poliklinike Nola, za Nismo same govori o tome koje operacije preporučuje svojim pacijenticama nakon dijagnoze raka dojke te u čemu je prednost liječenja u privatnoj klinici.