Bio je 8. svibnja 2017. godine kada je liječnik 22-godišnjoj Vlatki priopćio da ima rak dojke. Nije se ni snašla, a već je bila na kemoterapiji i bez kose.