Sav prihod od prodaje albuma namijenjen je u humanitarne svrhe, u korist našeg projekta prijevoza žena na kemoterapiju „Nisi sama – ideš s nama!“.