Dva tjedna nakon poroda Valentina je osjetila bol na vratu, s lijeve strane blizu ključne kosti. Probala je rukom i...