Dva tjedna nakon poroda Valentina je osjetila bol na vratu, s lijeve strane blizu ključne kosti. Probala je rukom i napipala kvrgu. Nalaz je pokazao da ima Hodgkinov limfom, 2. stadij.