Izdvajamo puno novca za kurativu, a malo se bavimo kvalitetnim,sveobuhvatnim osmišljavanjem preventive.