Nisu prošle ni dvije godine otkako sam bila na sistematskom pregledu na kojem je sve bilo u redu. Sjela sam u auto, nazvala supruga i krenula prema kući.