Kada sada, četiri godine nakon operacije, razmišljam o svemu što sam prošla, vrlo sam sretna. Uživam u svakom trenutku cijeneći svoj život, još i više.