Brojna su istraživanja ukazala na vrlo čestu negativnu percepciju slike o sebi kod onkoloških pacijentica s rakom dojke, a što...