U rizičnu skupinu spadaju pacijenti kojima je uklonjeno puno limfnih čvorova, koji su prošli terapiju zračenjem i koji su gojazni