Ines je obavljala redovne kontrole u sklopu sistematskog, sama sam se pregledavala svaki mjesec, i uvijek je sve bilo u redu. Sve dok jedne večeri nije opipala kvržicu.