Iznimno je važno da liječenju kemoterapijom pristupite sa zdravom usnom šupljinom.