Stalno me ispituju raste li mi kosa. Više bih voljela da me pitaju kako sam.