Oxfordsko cjepivo samo je jedno od 187 vakcina koje se u ovom trenutku razvijaju diljem svijeta kako bi se zaustavilo širenje novog koronavirusa SARS-CoV-2 odnosno bolesti Covid-19 koju on izaziva