Kad se jedan od partnera razboli, to svakako utječe na odnos među partnerima, kao i na cijelu obitelj.
Ne postoji algoritam ispravnih postupanja u takvim situacijama. Naša suradnica, psihijatrica Maja Vukoja, izdvojila je osam savjeta koji bi vam mogli biti od pomoći.