Uz mogući rast anksioznosti i depresije kao posljedice pandemije, postoji i niz drugih potencijalno opasnih posljedica na zdravlje i na psihu ljudi, o čijim razmjerima još ne znamo dovoljno.