Bioinformatičar dr. Kristian Vlahoviček govori za Nismo same o ulozi farmakogenomike u liječenju raka.