Kako se učlaniti

Zahtjev za prijem u podupiruće članstvo Udruge žena oboljelih i liječenih od raka NISMO SAME sukladno Statutu Udruge može podnijeti svaka pravna ili fizička osoba.

Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Podupirući član/članica prihvaćaju Statut Udruge i njezine ciljeve, te imaju pravo sudjelovati u aktivnostima Udruge i surađivati s tijelima Udruge u provođenju programa i ostvarivanju ciljeva Udruge.

Odluku o prijemu kandidata u podupiruće članstvo Udruge donosi predsjednica Udruge.

Svaki podupirući član koji je zadnje tri godine bio volonterski aktivan u radu Udruge može podnijeti pisani zahtjev za prijem u redovno članstvo Udruge.

O prijemu u redovno članstvo Udruge odluku donosi predsjednica Udruge u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva.

Ako želite svojim angažmanom doprinijeti našem radu, molimo Vas da se javite na e-mail info@nismosame.com.

Nakon što utvrdimo da nema prepreka Vašem učlanjenju, javit ćemo Vam se s daljnjim uputama o načinu uključivanja u rad Udruge.

Članarina se plaća za kalendarsku godinu. Članarina za 2024. godinu iznosi 10 eura.

Doniraj