Može li Hrvatska do 2030. spasiti 115 tisuća godina života?

Hrvatski sabor jednoglasno je krajem 2020. usvojio nacionalnu strategiju protiv raka kojom se predviđa u razdoblju od deset godina spasiti 115 000 godina života. To će se, planirano je, postići i boljim odazivom građana na četiri nacionalna programa za rano otkrivanja malignih bolesti: raka dojke, raka debelog i završnog crijeva, raka vrata maternice i raka pluća. Koliko je to realno i ostvarivo?