Kampanja NE ODUSTAJEM u medijima

Udruga NISMO SAME u suradnji s udrugama Sve za nju, Oncoput i Europa Donna, u ožujku 2021. pokrenula je  kampanju ‘Ne odustajem’ koja je posvećena ženama s metastatskim rakom dojke.