Koji je vaš životni smisao?

Mnoga istraživanja su pokazala da bez obzira na status, zdravstveno stanje i socijalni aspekt, ljudi prihvaćaju život samo ako vjeruju da on ima smisla.