Ima li liječnik pravo tugovati za pacijentom? Psihijatrica Maja Vukoja iskreno i otvoreno piše o gubitku pacijenta koji je godinama bolovao od maligne bolesti.