Studentica istražuje kako okolina te fizička i psihička stanja utječu na tijek i ishod bolesti. Uključite se!

Kati Kezić, apsolventica na diplomskom studiju psihologije u Zadru istražuje kako karakteristike koje su biološke, psihološke i društvene prirode mogu potencijalno pridonijeti zdravstvenim ishodima, ali i životnoj prilagodbi nakon dijagnoze.