Samo je pitanje vremena kada ćemo tumore liječiti cjepivima

Principe stanične terapije raka te cjepiva za liječenje raka, u razgovoru za Nismo same objašnjava dr. Paola Kučan Brlić, poslijedoktorandica na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,